Video Balum

Còn hàng

Liên hệ

Video Balum

  • Transmission distance: 0-500m
  • Frequency: 60dc-5mhz
  • Output level: 1Vpp/75Ω video signal
  • Output signal: 1-1vp-p equilibrium
Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng

THỊNH HÀNH - XU HƯỚNG

Sale
Sale
7.400.000₫ 7.600.000₫
Sale
33.000.000₫ 34.000.000₫
Sale
30.500.000₫ 31.500.000₫
Sale
Sale
Sale