Hướng dẫn sử dụng ứng dụng UniFi đăng nhập vào Cloud UniFi Controller trên điện thoại

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG UNIFI

A. KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN CLOUD
 

*Lưu ý: Nếu bạn đã tạo tài khoản rồi thì chuyển sang Phần B

Bước 1: kích hoạt tài khoản Cloud UniFi Controller

- Để kích hoạt tài khoản này bạn đăng nhập vào email của mình, chọn mail do UniFi Controller gửi. Bên trong mail, bạn nhấn chọn vào đường link để xác nhận và khởi tạo tài khoản Cloud UniFi Controller.

 

 

 

 

- Đường link sẽ dẫn bạn tới trang Website Cloud UniFi Controller. Có thông báo về cảnh báo bảo mật, bạn chọn tiếp tục truy cập.

 

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng unifi controller trên điện thoại hồ chí minh

 

 

Bước 2: Tạo tài khoản Cloud UniFi Controller 
 

Phần EDIT ACCOUNT, bạn điền:
 

Admin Name là tài khoản đăng nhập. Nếu tài khoản bạn nhập bị trùng, bạn phải chọn tài khoản khác
 

New Password là mật khẩu đăng nhập. bạn nên nhập mật khẩu có độ dài cao, kết hợp chữ số và ký tự đặc biệt. Mật khẩu hợp lệ khi Password Strength hiển thị là Good.
 

Cofirm Password: bạn nhập lại mật khẩu đã tạo.
 

. Chọn SUBMIT để đăng ký tài khoản.

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng unifi controller trên điện thoại

B. ĐĂNG NHẬP TRÊN APP MOBILE


Bước 1: Tải App UniFi

Trên điện thoại, bạn vào CH Play (Android) hoặc App Store (iOS) để tải ứng dụng UniFi.

 Tải ứng dụng UniFi trên smart phone

 

Bước 2: Đăng nhập vào Cloud UniFi Controller

- Trong ứng dụng UniFi, bạn chọn ADD CONTROLLER
 

hướng dẫn Đăng nhập vào ứng dụng UniFi trên điện thoại

Bạn Từ chối khi được hỏi về quyền truy cập vị trí

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng unifi để đăng nhập vào unifi controller trên điện thoại

Chọn tiếp or manually add a connection to an existing controller

 
Cài đặt ứng dụng UniFi trên điện thoại

 

- Bạn nhập thông tin Cloud UniFi Controller:
 

 . IP or Web Address: địa chỉ website của Cloud UniFi Controller
 

 . Port: Cổng của Controller
 

*Lưu ý: nếu địa chỉ đăng nhập website là unifi.ubiquiti.vn thì port sẽ là 8888, còn địa chỉ đăng nhập là unifi.wifi.com.vn thì port sẽ là 8443
 

 . Username: Tài khoản đăng nhập Cloud UniFi Controller (tạo ở Phần A)
 

 . Password: Mật khẩu đăng nhập Cloud UniFi Controller (tạo ở Phần A)
 

 . Chọn Remember password để lưu mật khẩu. Ở lần đăng nhập sau bạn không cần phải nhập lại tài khoản nữa.
 

 . Chọn LOG IN để đăng nhập

 Nhập thông tin để đăng nhập vào Cloud UniFi Controller


- Sau khi đăng nhập thành công, thiết bị sẽ hiển thị như sau

Dashboard của UniFi sau khi đăng nhập Cloud UniFi Controller thành công
 

- Ở lần đăng nhập tiếp theo, sau khi vào ứng dụng UniFi, bạn chỉ cần chọn tên Cloud UniFi Controller ở phần Direct Access là sẽ tự động đăng nhập.

Đăng nhập nhanh ứng dụng UniFi ở nhưng lần sau.

Được đăng vào

Viết bình luận