Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Hikvision

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Hikvision

1. Khai báo thông tin nhân viên

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (1)

Chọn Tab Người =>> Khai báo tên công ty, phòng ban

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (2)

B1: Chọn mục Gán

B2: Đánh tên nhân viên

B3: Chọn giới tính

B4: Ấn vào dấu [+]

B5: Nhập số thẻ (trùng vs ID nhân viên)

B6: Ấn Gán  

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (3)

Xong thì ấn Gán như hình trên.

2. Khai báo ca làm việc – Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Hikvision

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (4)

B1: Chọn TAB Quản lý chấm công

B2: Chọn Thời gian biểu

B3: Điền khoảng thời gian làm việc.

B4: Xong ấn Gán

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (5)

Tiếp theo ở hình trên ta làm như sau:

B1: chọn Cài dặt ca làm việc

B2: chọn ca đã khai báo ở phân trên

B3: chọn khoảng giờ

B4: chọn ngày làm việc trong tuần

B5: Xong ấn Lưu  

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (6)

Tiếp theo ta xuống chọn Quản lý đặt lịch thay dôi

B1: Chọn mục Quản lý đặt lịch thay đổi

B2: Chọn Lịch của bộ phận hoặc tùy ý

B3: Chọn Phòng ban, Công ty

B4: Chọn Ca làm việc

B5: Chọn ngày bắt đầu làm việc và ngày kết thúc(nên để thời gian dài ra)

B6: Xong ấn Lưu.

3. Chuyển nhân viên lên máy chấm công

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (7)

 

B1: Chọn Tab Điều khiển truy cập

B2: Ấn chọn Quyền

B3: Ấn Gán

B4: Điền quyền admin

B5: Tích vào phòng ban rồi chọn nhân viên cần chuyển lên máy chấm công

B6: tích vào cửa maychamcong

B7: chọn ca1-maychamcong

B8: Xong ấn Lưu

4. Lấy vân tay cho nhân viên – Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Hikvision

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (8)

B1: Chọn TAB Người

B2: Chọn vào dấu [+]

B3: chọn Đầu lọc thẻ

B4: chọn máy chấm công có chứa nhân viên

B5: ấn Gán để bắt đầu lấy.

Ấn Gán xong, trên màn hình máy chấm công Hikvision sẽ hiển thị gợi ý. Bạn sẽ chọn nhân viên mình muốn lấy(ở trên phần mềm) rồi cho họ chấm 2 lần liên tiếp vào để xác nhân vân tay.

Khi lấy thành công thì trên phần mềm sẽ thông báo:

  1. Đã ghi lại dấu vân tay như hình trên.
  2. Xong ấn Gán là ok.

5. Lấy dữ liệu chấm công và xuất báo cáo

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (10)
Hướng dẫn sử dụng máy chấm công Hikvision

B1: chọn Quản lý chấm công

B2: chọn Phân tích chấm công

B3: Tính toán chấm công

B4: chọn Thời gian bắt đầu 

B5: chọn Thời gian kết thúc 

B6: Chọn bộ phận hoặc nhân viên cần lấy.

B7: Ấn Tính toán

huong-dan-su-dung-may-cham-cong-hikvison (11)

Xuất báo cáo ra excel, tính công:

B1: Quản lý chấm công

B2: Phân tích chấm công

B3: chọn Báo cáo

B4: chọn Hàng tháng hoặc tùy ý

B5: Chọn vân viên rồi chọn tháng cần lấy dữ liệu

B6: Ấn Báo cáo

Được đăng vào

Viết bình luận